Vorms en Fooie

Kontak asseblief die Skoolkantoor vir alle Inskrywingsvorms en navrae   011 976 1033

Skoolfonds vir 2019

Leerder Per Maand Per Jaar Vol Jaar na 5% korting Korting
1 Leerder R1 350.00 R14 850.00 R14 107.50 R742.50
2 Leerders R2 500.00 R27500.00 R26125.00 R1375.00
3 Leerders R3 000.00 R33000.00 R31350.00 R1650.00
Pryse kan verander sonder kennisgewing

Bank Besonderhede:

Name: Absa
Rekening Nommer: 260750534
Takkode: 632005
Verwysing: Rek. No. / Kind se Naam en Van