Vorms en Fooie

GRAAD 1 AANLYN-INSKRYWINGS open 25 Junie 2020.  Heg asseblief  “Laerskool Edleen 2021 Aansoekvorm” aan u dokumente NADAT u u goedkeuringsnommer vanaf die Departement van Onderwys ontvang het.

Al die dokumente moet by Laerskool Edleen persoonlik ingehandig word.

Skoolfonds vir 2020

Leerder Per Maand Per Jaar Vol Jaar na 5% korting Korting
1 Leerder R1 460.00 R16 060.00 R15 257.00 R803.00
2 Leerders R2 710.00 R29 810.00 R28 319.50 R1490.50
3 Leerders R3 250.00 R35 750.00 R33 962.50 R1 787.50
Pryse kan verander sonder kennisgewing

Bank Besonderhede:

Name: Absa
Rekening Nommer: 260750534
Takkode: 632005
Verwysing: Rek. No. / Kind se Naam en Van

Naskoolfooie 2020
1 Leerling per huisgesin R 1 080.00 x 11
2 Leerlinge per huisgesin R 1 980.00 x 11
3 Leerlinge per huisgesin R 2 540.00 x 11