Beheerliggaam

Die Beheerliggaam van Laerskool Edleen is trots in diens van alle Ouers, Leerders en ons Personeel. Die Beheerliggaam streef om gelykheid, openheid, hardwerkendheid, eerlikheid en betrokkenheid te verwesinlik vir alle partye in die Laerskool Edleen gemeenskap:

Dit is vir die Beheerliggaam van uiterse belang dat daar ten alle tye deursigtigheid is in die gesonde bestuur van ons skool, en voeg hoe waardes aan ons voertaal Afrikaans, die veiligheid van ons leerders en personeel, die skep van ‘n positiewe omgewing en die optimale gebruik van tegnologie as onderwyshulpmiddel.

Buitemuurse aktiwiteite word sterk ondersteun deur te verseker dat daar ten alle tye die nodige fasiliteite beskikbaar is om ‘n wye verskeidenheid aktiwiteite te bied. Hierdie fasiliteite word dan ook bestuur en aangebied deur uiters gemotiveerde en professionele personeellede wat ‘n passie het vir die betrokke aktiwiteit.

Die beeld van ons skool in die gemeenskap is vir ons belangrik en die instandhouding van ons trotse akademiese standard, kwaliteit van ons buitemuurse aktiwiteite asook ons onderrig fasiliteite is vir ons prioriteit.

Ons nooi u om gerus met die lede van die Beheerliggaam te skakel indien u enige inligting rakende die Beheerliggaam en sy funkies verlang. Kontakbesonderhede is by die skool beskikbaar. Die Laerskool Edleen Beheerliggaam is daar vir u as ouer, en u is welkom om nader kennis te kom maak!