Vorms en Fooie

GRAAD 1 AANLYN-INSKRYWINGS is reeds gedoen.  Heg asseblief  “Laerskool Edleen 2021 Aansoekvorm” aan u dokumente NADAT u ‘n goedkeurings sms by Laerskool Edleen vanaf die Departement van Onderwys ontvang het.

Al die dokumente moet by Laerskool Edleen persoonlik ingehandig word.

Skoolfonds vir 2021

Leerder Per Maand Per Jaar
1 Leerder          R1 540.00         R16 940.00
2 Leerders          R2 860.00         R31 460.00
3 Leerders          R3 430.00         R37 730.00
Pryse kan verander sonder kennisgewing

Bank Besonderhede:

Name: Absa
Rekening Nommer: 260750534
Takkode: 632005
Verwysing: Rek. No. / Kind se Naam en Van

Naskoolfooie 2021
1 Leerling per huisgesin R1 130 per maand of R3 390.00 per kwartaal
2 Leerlinge per huisgesin R2 070.00 per maand of R6 210.00 per kwartaal
3 Leerlinge per huisgesin R2 660.00 per maand of R7 980.00 per kwartaal