📞 011 976 1033/4
✉️admin@laerskooledleen.co.za

LAERSKOOL EDLEEN

Hierdie is ‘n skool waar ons, ons kinders die geleentheid wil gee, om in hul moedertaal, kultuur en godsdiens onderrig te word.

 

Ons slagspreuk die afgelope klompie jare is: “Ons kompeteer suksesvol!” Kinders moet geleer word om suksesvol te kompeteer. Nie net teen ander nie, maar die belangrikste van alles, teen hom-/haarself. Nooit wen teen alle koste nie, maar die wete dat ek my bes probeer het.

 

Kinders kry by Edleen die geleentheid om hul individualiteit uit te leef, en ons skram weg daarvan om bliksoldaatjies vir die toekoms voor te berei.

 

Kom ervaar gerus Laerskool Edleen-gasvryheid.

Ons bestuurspan

Mev. Marinda Geldenhuys

Buitemuurse Organiseerder

marinda@laerskooledleen.co.za

Mnr. Jacques Venter

Departementshoof van Opvoedkundige Leiding

jvandeventer0@gmail.com

Mnr. Louis Grobler

Buitemuurse Organiseerder

grobler.louis@gmail.com

Mev. Erika Vermaak

Departementshoof Junior Fase

vermaak.erika@gmail.com

Me. Corli Grobler

Departementshoof Intermediêre en Senior Fase

akademie@laerskooledleen.co.za 

Mev. Marie Stapelberg

Kultuur Organiseerder

marie.stapelberg@gmail.com